Kortikosteroidi suihke

Laitteet, jotka on todettu käyttökelpoisiksi aikaansaamaan mitattuja pääasiassa ei-15 systeemisesti bio-hyödynnettäviä määriä aerosoli-mometasonifuroaattia tai sen farmaseuttisia aerosoliseoksia syötettäväksi oraalisiin ilmatiehyeisiin ja keuhkoihin oraalisella sisäänhengityksellä tai nenän kautta sisäänhengittämällä, kuuluu paineistetut yksittäisannosinhalointilaitteet ("MDI"), jotka tuottavat aerosolihiukkasia suspendoi-tuna kloorifluorikarbonaattiponneaineeseen, kuten CFC-11, CFC-12, tai ei-kloorifluori-20 hiilet tai vaihtoehtoisia ponneaineita, kuten fluorihiilet, HCF-134Atai HFC-227 pinta-aktiivisten aineiden ja sopivien sillastusaineiden kanssa tai ilman; kuivajauhe-inhaloin-tilaitteet, jotka ovat joko hengityksellä aktivoitavia tai toimivat ilma- tai kaasupai-neella, kuten kuivajauhe-inhalointilaite, joka on kuvattu Schering Corporationiin kansainvälisessä patenttihakemuksessa PCT/US92/05225, julkaistu 7. tammikuuta 1993, 25 kuten myösTURBUHALER™ (saatavissa Astra Pharmaceutical Products, Inc.:Itä) tai o ROTAHALER™ (saatavissa Allen & Hanburys:lta), joita voidaan käyttää aerosoli-mo- g metasonifuroaatin syöttämiseksi hienosti jauhettuna jauheena suuremmissa aggre- oo gaateissa joko yksistään tai yhdistettynä jonkun toisen farmaseuttisesti hyväksyttä-

Kortikosteroidi suihke

kortikosteroidi suihke

Media:http://buy-steroids.org